کد خبر : 6899

معاون سازمان برنامه خبر داد؛

تهاتر 30 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها

تهاتر 30 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: معاون سازمان برنامه با اشاره به برنامه تهاتر 100 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت، گفت: از این میزان 30 هزار میلیارد تومان انجام شد و مابقی به سال بعد موکول گردید.

حمید پورمحمدی درباره تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، اظهار داشت: در رابطه با تسویه بدهی دولت به بانک‌ها در بودجه سال 97 دو مساله مورد توجه قرار گرفت.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: یکی اینکه دولت بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را تبدیل به اوراق مالی کند و بانک مرکزی نیز عملیات بازار باز را بر روی آنها انجام دهد.

وی ادامه داد: مورد دوم هم تهاتر 100 هزار میلیارد تومان بین دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی بود.

پورمحمدی گفت: در این راستا طی 11 ماه سال جاری کار تهاتر 30 هزار میلیارد تومان بدهی انجام شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: مابقی رقم تهاتر نیز به سال آینده موکول شده است.


لینک خبر:

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی

کد امنیتی