صید اشتغال با صنعت آبزی‌پروری

1397/12/6 10:10:16

صید اشتغال با صنعت آبزی‌پروری

صید اشتغال با صنعت آبزی‌پروری

50 درصد هواپیماهای کشور فرسوده هستند

1397/10/30 11:54:43

50 درصد هواپیماهای کشور فرسوده هستند

50 درصد هواپیماهای کشور فرسوده هستند

پروژه کمربندی دورود در پیچ کم‌کاری‌ها

1397/10/23 09:57:17

پروژه کمربندی دورود در پیچ کم‌کاری‌ها

پروژه کمربندی دورود در پیچ کم‌کاری‌ها

خمیرمایه دورود به بهره‌برداری خواهد رسید

1397/9/6 10:29:00

خمیرمایه دورود به بهره‌برداری خواهد رسید

خمیرمایه دورود به بهره‌برداری خواهد رسید

شهرستان دورود به مرکز پایش تصویری مجهز می‌شود

1397/8/30 12:33:42

شهرستان دورود به مرکز پایش تصویری مجهز می‌شود

شهرستان دورود به مرکز پایش تصویری مجهز می‌شود

2 نیروگاه برق حرارتی در شهرستان دورود احداث می‌شود

1397/8/29 10:13:48

2 نیروگاه برق حرارتی در شهرستان دورود احداث می‌شود

2 نیروگاه برق حرارتی در شهرستان دورود احداث می‌شود

1000 هکتار از اراضی دورود به کشت بادام و گونه‌های اقتصادی اختصاص یافت

1397/8/5 09:40:49

1000 هکتار از اراضی دورود به کشت بادام و گونه‌های اقتصادی اختصاص یافت

1000 هکتار از اراضی دورود به کشت بادام و گونه‌های اقتصادی اختصاص یافت

خط تولید نانوپودر در دورود افتتاح می‌شود

1397/8/2 10:01:16

خط تولید نانوپودر در دورود افتتاح می‌شود

خط تولید نانوپودر در دورود افتتاح می‌شود