سه پروژه آبخیزداری در ملکشاهی افتتاح شد

1397/12/25 11:15:00

سه پروژه آبخیزداری در ملکشاهی افتتاح شد

سه پروژه آبخیزداری در ملکشاهی افتتاح شد

80 درصد زکات جمع‎آوری شده در استان صرف پرداخت به فقرا می‌شود

1397/12/2 10:02:55

80 درصد زکات جمع‎آوری شده در استان صرف پرداخت به فقرا می‌شود

80 درصد زکات جمع‎آوری شده در استان صرف پرداخت به فقرا می‌شود

دی‌کلینیک ملکشاهی به بیمارستان ارتقا یافت

1397/11/30 09:54:39

دی‌کلینیک ملکشاهی به بیمارستان ارتقا یافت

دی‌کلینیک ملکشاهی به بیمارستان ارتقا یافت

سرمایه‌گذاری 22 میلیارد تومانی در طرح‌های دهه فجر ملکشاهی

1397/11/15 10:15:01

سرمایه‌گذاری 22 میلیارد تومانی در طرح‌های دهه فجر ملکشاهی

سرمایه‌گذاری 22 میلیارد تومانی در طرح‌های دهه فجر ملکشاهی

پروژه چهارخطه کردن مسیر ملکشاهی - ایلام آغاز شد

1397/10/23 09:33:28

پروژه چهارخطه کردن مسیر ملکشاهی - ایلام آغاز شد

پروژه چهارخطه کردن مسیر ملکشاهی - ایلام آغاز شد

تعاونی‌ها حلقه مفقوده رونق تولید و اشتغال روستایی ملکشاهی

1397/9/19 09:40:20

تعاونی‌ها حلقه مفقوده رونق تولید و اشتغال روستایی ملکشاهی

تعاونی‌ها حلقه مفقوده رونق تولید و اشتغال روستایی ملکشاهی

محور ملکشاهی به آبدانان بازگشایی شد‌

1397/9/15 12:22:21

محور ملکشاهی به آبدانان بازگشایی شد‌

محور ملکشاهی به آبدانان بازگشایی شد‌

راه آبدانان - ملکشاهی مسدود شد

1397/9/14 13:52:53

راه آبدانان - ملکشاهی مسدود شد

راه آبدانان - ملکشاهی مسدود شد

چشم‌انتظاری مردم ملکشاهی برای افتتاح دی‌کلینیک

1397/9/13 09:44:15

چشم‌انتظاری مردم ملکشاهی برای افتتاح دی‌کلینیک

چشم‌انتظاری مردم ملکشاهی برای افتتاح دی‌کلینیک