هشت میلیارد ریال برای طرح هادی روستاهای موسیان هزینه شد

1397/12/9 10:12:33

هشت میلیارد ریال برای طرح هادی روستاهای موسیان هزینه شد

هشت میلیارد ریال برای طرح هادی روستاهای موسیان هزینه شد

خانه‌هایی که ایمن نیستند

1397/12/7 09:53:19

خانه‌هایی که ایمن نیستند

خانه‌هایی که ایمن نیستند

ابلاغ 1200 میلیارد تومان برای میادین نفتی آبان و پایدار

1397/12/7 09:50:42

ابلاغ 1200 میلیارد تومان برای میادین نفتی آبان و پایدار

ابلاغ 1200 میلیارد تومان برای میادین نفتی آبان و پایدار

نفوذ آفت زنگ زرد به مزارع گندم دهلران

1397/12/5 09:58:56

نفوذ آفت زنگ زرد به مزارع گندم دهلران

نفوذ آفت زنگ زرد به مزارع گندم دهلران

آغاز فاز دوم پروژه 4 بانده کردن محور مواصلاتی دهلران- اندیمشک

1397/12/4 10:19:28

آغاز فاز دوم پروژه 4 بانده کردن محور مواصلاتی دهلران- اندیمشک

آغاز فاز دوم پروژه 4 بانده کردن محور مواصلاتی دهلران- اندیمشک

ایجاد بازارچه مرزی چیلات‌ دهلران در دستور کار دولت قرا دارد

1397/12/2 09:42:33

ایجاد بازارچه مرزی چیلات‌ دهلران در دستور کار دولت قرا دارد

ایجاد بازارچه مرزی چیلات‌ دهلران در دستور کار دولت قرا دارد

اهدای 2500 متر زمین برای ساخت پایگاه امداد و نجات جاده‌ای در دشت عباسر

1397/11/25 09:57:44

اهدای 2500 متر زمین برای ساخت پایگاه امداد و نجات جاده‌ای در دشت عباسر

اهدای 2500 متر زمین برای ساخت پایگاه امداد و نجات جاده‌ای در دشت عباسر

دهلران مهیّای برگزاری جشنواره ملی تئاتر شرهانی است

1397/11/24 09:52:45

دهلران مهیّای برگزاری جشنواره ملی تئاتر شرهانی است

دهلران مهیّای برگزاری جشنواره ملی تئاتر شرهانی است

مبارزه با علف‌های هرز در اراضی کشاورزی

1397/11/24 09:44:28

مبارزه با علف‌های هرز در اراضی کشاورزی

مبارزه با علف‌های هرز در اراضی کشاورزی

کارگران اخراجی پتروشیمی با دستور دادستان دهلران به کار بازگشتند

1397/10/25 14:11:53

کارگران اخراجی پتروشیمی با دستور دادستان دهلران به کار بازگشتند

کارگران اخراجی پتروشیمی با دستور دادستان دهلران به کار بازگشتند

103 هزار از اراضی شهرستان قابل کشت است

1397/10/25 09:49:12

103 هزار از اراضی شهرستان قابل کشت است

103 هزار از اراضی شهرستان قابل کشت است

کشف قاچاق احشام به ارزش 2 میلیارد و 300 میلیون ریال در دهلران

1397/10/23 09:50:26

کشف قاچاق احشام به ارزش 2 میلیارد و 300 میلیون ریال در دهلران

کشف قاچاق احشام به ارزش 2 میلیارد و 300 میلیون ریال در دهلران

کسب 140 عنوان کشوری و استانی توسط ورزشکاران این شهرستان

1397/10/16 09:56:26

کسب 140 عنوان کشوری و استانی توسط ورزشکاران این شهرستان

کسب 140 عنوان کشوری و استانی توسط ورزشکاران این شهرستان

سرریز شدن آب سد دویرج و خوشحالی کشاورزان دهلرانی

1397/9/18 09:37:57

سرریز شدن آب سد دویرج و خوشحالی کشاورزان دهلرانی

سرریز شدن آب سد دویرج و خوشحالی کشاورزان دهلرانی

پایان تلخ صیفی‌کاران شهرستان دهلران

1397/9/5 10:06:09

پایان تلخ صیفی‌کاران شهرستان دهلران

پایان تلخ صیفی‌کاران شهرستان دهلران