تولید سالانه یک و نیم میلیون اصله نهال در شهرستان ایوان

1397/12/6 09:47:03

تولید سالانه یک و نیم میلیون اصله نهال در شهرستان ایوان

تولید سالانه یک و نیم میلیون اصله نهال در شهرستان ایوان

اشتغال‌زایی 235 نفر در بزرگ‎ترین گاوداری صنعتی غرب کشور با تولید روزانه 20 تن شیر

1397/12/4 10:21:48

اشتغال‌زایی 235 نفر در بزرگ‎ترین گاوداری صنعتی غرب کشور با تولید روزانه 20 تن شیر

اشتغال‌زایی 235 نفر در بزرگ‎ترین گاوداری صنعتی غرب کشور با تولید روزانه 20 تن شیر

بهره‌برداری از 14 باب فضای آموزشی در سطح استان ایلام

1397/11/24 09:48:44

بهره‌برداری از 14 باب فضای آموزشی در سطح استان ایلام

بهره‌برداری از 14 باب فضای آموزشی در سطح استان ایلام

سالانه 3 هزار تن قیر معدنی در ایوان استخراج می‌شود

1397/11/13 10:15:51

سالانه 3 هزار تن قیر معدنی در ایوان استخراج می‌شود

سالانه 3 هزار تن قیر معدنی در ایوان استخراج می‌شود

مردم ایلام در انتظار تکمیل روشنایی تونل قلاجه

1397/11/8 09:46:05

مردم ایلام در انتظار تکمیل روشنایی تونل قلاجه

مردم ایلام در انتظار تکمیل روشنایی تونل قلاجه

اختصاص 5 میلیارد تومان برای عمران شهری ایوان

1397/11/7 10:13:28

اختصاص 5 میلیارد تومان برای عمران شهری ایوان

اختصاص 5 میلیارد تومان برای عمران شهری ایوان