دره‌شهر؛ پایتخت تاریخ و طبیعت ایران

1397/12/26 09:53:42

دره‌شهر؛ پایتخت تاریخ و طبیعت ایران

دره‌شهر؛ پایتخت تاریخ و طبیعت ایران

عظمت تمدن ساسانی در انتظار گردشگران نوروزی

1397/12/20 11:52:13

عظمت تمدن ساسانی در انتظار گردشگران نوروزی

عظمت تمدن ساسانی در انتظار گردشگران نوروزی

75 هکتار از اراضی شیب‌دار دره‌شهر به باغ تبدیل می‌شود

1397/12/13 10:52:27

75 هکتار از اراضی شیب‌دار دره‌شهر به باغ تبدیل می‌شود

75 هکتار از اراضی شیب‌دار دره‌شهر به باغ تبدیل می‌شود

سطح زیر کشت اراضی کشاورزی دره‌شهر به 14 هزار هکتار رسید

1397/12/8 10:06:30

سطح زیر کشت اراضی کشاورزی دره‌شهر به 14 هزار هکتار رسید

سطح زیر کشت اراضی کشاورزی دره‌شهر به 14 هزار هکتار رسید

4500 هکتار از اراضی دره‌شهر به آبیاری تحت فشار مجهز شد

1397/11/14 10:16:26

4500 هکتار از اراضی دره‌شهر به آبیاری تحت فشار مجهز شد

4500 هکتار از اراضی دره‌شهر به آبیاری تحت فشار مجهز شد

بقعه تاریخی امام‌زاده مهدی صالح(ع) دره‌شهر مرمت شد

1397/11/7 10:22:03

بقعه تاریخی امام‌زاده مهدی صالح(ع) دره‌شهر مرمت شد

بقعه تاریخی امام‌زاده مهدی صالح(ع) دره‌شهر مرمت شد

یک میلیون و 600 هزار شاخه گل نرگس در ماژین برداشت می‌شود

1397/11/2 09:48:17

یک میلیون و 600 هزار شاخه گل نرگس در ماژین برداشت می‌شود

یک میلیون و 600 هزار شاخه گل نرگس در ماژین برداشت می‌شود

گردشگری ایلام سرمایه و امکانات می‌خواهد

1397/10/24 10:00:14

گردشگری ایلام سرمایه و امکانات می‌خواهد

گردشگری ایلام سرمایه و امکانات می‌خواهد

افزایش کشت گونه‌های اقتصادی در اراضی کشاورزی

1397/10/24 09:37:27

افزایش کشت گونه‌های اقتصادی در اراضی کشاورزی

افزایش کشت گونه‌های اقتصادی در اراضی کشاورزی

5500 هکتار از اراضی کشاورزی دره‌شهر آبی شد

1397/10/20 10:07:41

5500 هکتار از اراضی کشاورزی دره‌شهر آبی شد

5500 هکتار از اراضی کشاورزی دره‌شهر آبی شد

دره‌شهر قطب تولید گل نرگس در کشور

1397/10/18 10:08:23

دره‌شهر قطب تولید گل نرگس در کشور

دره‌شهر قطب تولید گل نرگس در کشور

مبارزه با فقر در 25 روستای محروم بخش ماژین شهرستان دره‌شهر

1397/10/2 09:37:48

مبارزه با فقر در 25 روستای محروم بخش ماژین شهرستان دره‌شهر

مبارزه با فقر در 25 روستای محروم بخش ماژین شهرستان دره‌شهر

مسئولان وعده می‌دهند

1397/9/26 09:57:44

مسئولان وعده می‌دهند

مسئولان وعده می‌دهند