کشف 9 تُن پای مرغ فاسد در کامیاران

1397/11/4 10:16:08

کشف 9 تُن پای مرغ فاسد در کامیاران

کشف 9 تُن پای مرغ فاسد در کامیاران

دستور 550 میلیون تومانی استاندار کردستان به تیم فوتبال «آوالان کامیاران»

1397/11/2 09:51:40

دستور 550 میلیون تومانی استاندار کردستان به تیم فوتبال «آوالان کامیاران»

دستور 550 میلیون تومانی استاندار کردستان به تیم فوتبال «آوالان کامیاران»

انبار هلال‌احمر کامیاران غیراستاندارد و کیفیت لازم نگهداری اجناس را ندارد

1397/10/20 10:00:46

انبار هلال‌احمر کامیاران غیراستاندارد و کیفیت لازم نگهداری اجناس را ندارد

انبار هلال‌احمر کامیاران غیراستاندارد و کیفیت لازم نگهداری اجناس را ندارد

حضور مداوم روحانیان در روستاها نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها است

1397/10/16 09:13:17

حضور مداوم روحانیان در روستاها نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها است

حضور مداوم روحانیان در روستاها نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها است

بیش از 15 هزار متر مربع از اراضی ملی در کامیاران رفع تصرف شد

1397/10/3 09:35:56

بیش از 15 هزار متر مربع از اراضی ملی در کامیاران رفع تصرف شد

بیش از 15 هزار متر مربع از اراضی ملی در کامیاران رفع تصرف شد

بهسازی 17 راه روستایی کامیاران در دست اجراست

1397/7/26 09:58:13

بهسازی 17 راه روستایی کامیاران در دست اجراست

بهسازی 17 راه روستایی کامیاران در دست اجراست

رفع تصرف يک هکتار از اراضي  بستر رودخانه ها

1397/7/11 11:08:21

رفع تصرف يک هکتار از اراضي بستر رودخانه ها

رفع تصرف يک هکتار از اراضي بستر رودخانه ها