آغاز عملیات اجرایی احداث طرح گردشگری در حاشیه سد جامیشان سنقر

1397/11/28 10:07:54

آغاز عملیات اجرایی احداث طرح گردشگری در حاشیه سد جامیشان سنقر

آغاز عملیات اجرایی احداث طرح گردشگری در حاشیه سد جامیشان سنقر

حمام‌های تاریخی شهرستان سنقر و کلیایی مرمت شد

1397/11/8 10:06:33

حمام‌های تاریخی شهرستان سنقر و کلیایی مرمت شد

حمام‌های تاریخی شهرستان سنقر و کلیایی مرمت شد

آسانسورهای استان تا زمان دریافت تأییدیه باید خاموش باشند

1397/11/1 10:25:57

آسانسورهای استان تا زمان دریافت تأییدیه باید خاموش باشند

آسانسورهای استان تا زمان دریافت تأییدیه باید خاموش باشند

کشف سه هزار لیتر سوخت قاچاق در سنقر و کلیایی

1397/9/1 09:46:58

کشف سه هزار لیتر سوخت قاچاق در سنقر و کلیایی

کشف سه هزار لیتر سوخت قاچاق در سنقر و کلیایی