پیشرفت فیزیکی 83/5 درصدی بیمارستان قائم تویسرکان

1397/12/19 09:46:56

پیشرفت فیزیکی 83/5 درصدی بیمارستان قائم تویسرکان

پیشرفت فیزیکی 83/5 درصدی بیمارستان قائم تویسرکان

بهسازی 62 روستای تویسرکان

1397/12/19 09:43:29

بهسازی 62 روستای تویسرکان

بهسازی 62 روستای تویسرکان

بهره‌برداری از المان شهدای گمنام تپه نورالشهدا در تویسرکان

1397/11/29 09:10:31

بهره‌برداری از المان شهدای گمنام تپه نورالشهدا در تویسرکان

بهره‌برداری از المان شهدای گمنام تپه نورالشهدا در تویسرکان

زنجیره تولید نهال گردوی تویسرکان الگوی موفقی برای سایر محصولات

1397/11/24 10:46:06

زنجیره تولید نهال گردوی تویسرکان الگوی موفقی برای سایر محصولات

زنجیره تولید نهال گردوی تویسرکان الگوی موفقی برای سایر محصولات

آقای نماینده برای جذب اعتبار ورود کند

1397/11/24 09:07:14

آقای نماینده برای جذب اعتبار ورود کند

آقای نماینده برای جذب اعتبار ورود کند

بیش از 80 هزار مگاوات نیروگاه در کشور فعال است

1397/11/17 09:46:04

بیش از 80 هزار مگاوات نیروگاه در کشور فعال است

بیش از 80 هزار مگاوات نیروگاه در کشور فعال است

آغاز بهره‎برداری از طرح تعریض پل امامزاده زید تویسرکان

1397/11/15 09:53:55

آغاز بهره‎برداری از طرح تعریض پل امامزاده زید تویسرکان

آغاز بهره‎برداری از طرح تعریض پل امامزاده زید تویسرکان

وزارت ورزش و جوانان نگاه ویژه‎ای به مناطق کم‎برخوردار داشته باشد

1397/11/14 11:09:42

وزارت ورزش و جوانان نگاه ویژه‎ای به مناطق کم‎برخوردار داشته باشد

وزارت ورزش و جوانان نگاه ویژه‎ای به مناطق کم‎برخوردار داشته باشد

گردوی تویسرکان ثبت جهانی می‌شود

1397/11/11 11:19:16

گردوی تویسرکان ثبت جهانی می‌شود

گردوی تویسرکان ثبت جهانی می‌شود

برگزاری دوره‌های آموزشی کاشت گیاهان دارویی

1397/11/9 08:59:41

برگزاری دوره‌های آموزشی کاشت گیاهان دارویی

برگزاری دوره‌های آموزشی کاشت گیاهان دارویی

انتقال موفقیت‎آمیز «کل» در همدان بدون بیهوشی برای نخستین بار در کشور

1397/11/8 09:13:19

انتقال موفقیت‎آمیز «کل» در همدان بدون بیهوشی برای نخستین بار در کشور

انتقال موفقیت‎آمیز «کل» در همدان بدون بیهوشی برای نخستین بار در کشور

توپ ساخت کشتارگاه تویسرکان در هوا!

1397/10/29 10:31:23

توپ ساخت کشتارگاه تویسرکان در هوا!

توپ ساخت کشتارگاه تویسرکان در هوا!

قاچاق گردو به تویسرکان ممنوع!

1397/10/27 09:16:53

قاچاق گردو به تویسرکان ممنوع!

قاچاق گردو به تویسرکان ممنوع!

آموزش و یادگیری در کنار تولید و اشتغال کمکی به روند توسعه کشور

1397/10/25 09:37:32

آموزش و یادگیری در کنار تولید و اشتغال کمکی به روند توسعه کشور

آموزش و یادگیری در کنار تولید و اشتغال کمکی به روند توسعه کشور

گردوی تویسرکان ثبت جهانی می‌شود

1397/10/20 09:53:06

گردوی تویسرکان ثبت جهانی می‌شود

گردوی تویسرکان ثبت جهانی می‌شود