استاندار کردستان مسمومیت ناشی از گوشت در قروه را تکذیب کرد

1397/12/26 09:49:59

استاندار کردستان مسمومیت ناشی از گوشت در قروه را تکذیب کرد

استاندار کردستان مسمومیت ناشی از گوشت در قروه را تکذیب کرد

رعایت قوانین شهروندی

1397/11/30 09:56:53

رعایت قوانین شهروندی

رعایت قوانین شهروندی

توقف ساخت جایگاه‌های غیر فنی سوخت در قروه

1397/11/28 10:09:56

توقف ساخت جایگاه‌های غیر فنی سوخت در قروه

توقف ساخت جایگاه‌های غیر فنی سوخت در قروه

قروه شهری پیشرو

1397/11/25 11:54:32

قروه شهری پیشرو

قروه شهری پیشرو

قروه نماد بارز وحدت میان اقوام و مذاهب محسوب می‌شود

1397/11/17 10:49:49

قروه نماد بارز وحدت میان اقوام و مذاهب محسوب می‌شود

قروه نماد بارز وحدت میان اقوام و مذاهب محسوب می‌شود

توسعه گردشگری با خلاقیت

1397/11/9 09:47:00

توسعه گردشگری با خلاقیت

توسعه گردشگری با خلاقیت

نباید با نام تولید از تصرف اراضی ملی چشم پوشی کرد

1397/11/3 13:06:33

نباید با نام تولید از تصرف اراضی ملی چشم پوشی کرد

نباید با نام تولید از تصرف اراضی ملی چشم پوشی کرد

تلاش در راستای رفع مشکلات روستاهای قروه به دور از جلوه‌های نمایشی

1397/10/24 09:42:58

تلاش در راستای رفع مشکلات روستاهای قروه به دور از جلوه‌های نمایشی

تلاش در راستای رفع مشکلات روستاهای قروه به دور از جلوه‌های نمایشی

کشف آسیاب قدیمی در قروه

1397/9/18 09:31:28

کشف آسیاب قدیمی در قروه

کشف آسیاب قدیمی در قروه

دومینوی تعطیلی کارخانه‌ها در کردستان

1397/9/17 10:41:55

دومینوی تعطیلی کارخانه‌ها در کردستان

دومینوی تعطیلی کارخانه‌ها در کردستان

جایگاه زباله‌های قروه تغییر کرد

1397/9/17 10:39:05

جایگاه زباله‌های قروه تغییر کرد

جایگاه زباله‌های قروه تغییر کرد

تکثیر نسل سالم بر اساس ازدواج مناسب شکل می‌گیرد

1397/9/14 11:17:11

تکثیر نسل سالم بر اساس ازدواج مناسب شکل می‌گیرد

تکثیر نسل سالم بر اساس ازدواج مناسب شکل می‌گیرد

فاز دوم کمربندی این شهر امسال افتتاح می‌شود

1397/9/13 09:31:07

فاز دوم کمربندی این شهر امسال افتتاح می‌شود

فاز دوم کمربندی این شهر امسال افتتاح می‌شود

کشت چغندرقند به‌صورت نشایی در قروه

1397/9/8 09:14:54

کشت چغندرقند به‌صورت نشایی در قروه

کشت چغندرقند به‌صورت نشایی در قروه

اجرای عملیات آبخیزداری در مراتع شهرستان قروه

1397/9/5 10:10:43

اجرای عملیات آبخیزداری در مراتع شهرستان قروه

اجرای عملیات آبخیزداری در مراتع شهرستان قروه