162 میلیارد ریال تسهیلات به بخش مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت شد

1397/12/11 09:52:04

162 میلیارد ریال تسهیلات به بخش مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت شد

162 میلیارد ریال تسهیلات به بخش مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت شد

نمایشگاه کتاب در بیجار افتتاح شد

1397/11/16 09:26:09

نمایشگاه کتاب در بیجار افتتاح شد

نمایشگاه کتاب در بیجار افتتاح شد

افتتاح نخستین نمایشگاه صنعت و دانشگاه در بیجار

1397/11/15 10:09:43

افتتاح نخستین نمایشگاه صنعت و دانشگاه در بیجار

افتتاح نخستین نمایشگاه صنعت و دانشگاه در بیجار

کاهش بیماری تب مالت انسانی در بیجار

1397/11/14 10:11:20

کاهش بیماری تب مالت انسانی در بیجار

کاهش بیماری تب مالت انسانی در بیجار

دانشگاه علوم پزشکی کردستان کمبود نیرو ندارد

1397/10/25 09:53:15

دانشگاه علوم پزشکی کردستان کمبود نیرو ندارد

دانشگاه علوم پزشکی کردستان کمبود نیرو ندارد

8900 نوبت راس دام سنگین در بیجار علیه تب برفکی و تب مالت واکسینه شدند

1397/8/10 10:22:43

8900 نوبت راس دام سنگین در بیجار علیه تب برفکی و تب مالت واکسینه شدند

8900 نوبت راس دام سنگین در بیجار علیه تب برفکی و تب مالت واکسینه شدند

جوانان مانند دوران دفاع مقدس می‌توانند مشکلات کنونی جامعه را مدیریت کنند

1397/6/30 18:11:13

جوانان مانند دوران دفاع مقدس می‌توانند مشکلات کنونی جامعه را مدیریت کنند

جوانان مانند دوران دفاع مقدس می‌توانند مشکلات کنونی جامعه را مدیریت کنند