صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سید حسن قشمی
سردبیر: زهره پوروهابی

گستره فعالیت: استان های ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان
تاریخ صدور مجوز: 1387
روزنامه سپهرغرب با بیش از 15 دفتر نمایندگی در حال حاضر فعال ترین رسانه مکتوب روزچاپ غرب کشور می باشد که با شعار " واقع بین و آرمان گرا " بدنبال پیگیری مطالبات مردمی و همچنین انعکاس دستاوردهای دولت ها می باشد.

آدرس: خیابان پاستور، کوچه شهید عزیزیان (روبروی اورژانس) پلاک 59

تلفن : 31330-081 
081-38272939

فکس : 38281849-081 

سامانه پیامکی : 3000181860 

 

 

سپهرآنلاین

پیغام شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی

کد امنیتی